Svetovalno središče Ljubljana si prizadeva za povečevanje dostopnosti svetovalnih storitev za odrasle v zvezi z izobraževanjem in učenjem ter se odziva na lokalne, regionalne in nacionalne potrebe.

Model presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih temelji na treh ciljih:

• zagotavljanje dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem odraslim, še posebej ranljivim ciljnim skupinam,
• zagotavljanje kakovostnih svetovalnih storitev za izobraževanje in učenje,
• učinkoviti ukrepi za večjo vključenost in uspešnost odraslih v vseživljenjskem učenju.

Temeljno izhodišče modela je presojanje rezultatov in učinkov (koristi), ki jih imajo pri svetovanju uporabniki.

Opredeljenih je 10 področij:

1. potencialni svetovanci (ciljne skupine),
2. osebje,
3. viri, oprema, informacijske baze,
4. svetovalni proces (temeljni proces),
5. partnerstvo,
6. informiranje in promocija,
7. presojanje in razvijanje kakovosti,
8. rezultati,
9. učinki,
10. vodenje, upravljanje in organiziranost.

V ob uvajanju modela za presojanje in razvijanje kakovosti v praktično delovanje svetovalnih središč v letu 2009, smo kot mreža svetovalnih središč opredelili skupno vizijo, poslanstvo in vrednote, listino kakovosti, ter Izjavo o kakovosti svetovalnega središča Ljubljana .
Svetovalno središče Ljubljana ima opredeljen sistem presojanja in razvijanja kakovosti, opredeljen načrt samoevalvacije, izpeljuje samoevalvacijo v skladu z načrtom, predstavi rezultate strateškim partnerjem ter vpeljuje izboljšave z opredeljenim akcijskim načrtom. Pri tem spremljamo rezultate dela mesečno, na letni ravni in poglobljeno v okviru dvoletnega cikla samoevalvacije. Presojanje in razvijanje kakovosti poteka po Demingovem krogu kakovosti.