teden vseživljenjskega učenja, tvu,tvu 2024
 

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenijein ga prirejajo v sodelovanju z ustanovami, skupin in posameznikov po vsej državi. Z njim se opozarja na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.

V projektu že vrsto let sodeluje tudi CDI UNIVERZUM. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’.

Letošnje leto TVU praznujejo svojo 29. obletnico. Na prireditvah se povezujejo raznovrstni izvajalci izobraževanja in učenja ter udeleženci vseh generacij – od otrok v vrtcih in šolah, preko študentov, delovno aktivnega prebivalstva, vse do starejših v tretjem življenjskem obdobju. S prireditvami TVU razvijamo pozitiven odnos do vseh oblik, različnih vsebin in poti učenja ter pomagamo pri uresničevanju nacionalnih in evropskih strategij na področju izobraževanja.

PROGRAM TVU 2024

 • Priprava prijavne dokumentacije (CV, motivacijsko pismo, reference, karierni portfolio)

OPIS

Na webinarju boste spoznali:
• kaj vsebuje prijavna dokumentacija,
• vsebino, elemente, oblike življenjepisa,
• lastnosti dobrega življenjepisa in pogoste napake pri pripravi življenjepisa,
• vsebino spremnega pisma,
• razliko med ponudbo za delo in prijavo na delovno mesto,
• katere so kompetence prihodnosti,
• kaj so reference in kako je dobro napisana referenca,
• kaj je karierni portfolio in kako si ga pripravimo.

Po webinarju boste pripravili svojo prijavno dokumentacijo. V naslednjih dneh boste povabljeni na individualni pogovor (na daljavo, v videokonferenčnem sistemu Big Blue Buton), kjer vam bomo individualno svetovali še glede priprave/dopolnitve vaše prijavne dokumentacije.

Storitev je brezplačna.

TRAJANJE

10. 5. 2024 ob 10:00 do 11: 00 preko videokonference.

PRIJAVA NA WEBINAR

mateja.vurnik@cdi-univerzum.si ali 01/583 92 86

 • Delavnica za karierni razvoj: za spremembe na izobraževalnem in/ali zaposlitvenem področju

OPIS

Ljudje želimo v poklicu najti globlji smisel in pomen. Kariera je proces, ki sestoji iz vseh izkušenj osebe na področju izobraževanja, usposabljanja, dela v različnih podjetjih, sprememb na poklicnem področju. Delavnica je namenjena vsem, ki želijo spremembe na izobraževalnem in/ali zaposlitvenem področju.

Storitev je brezplačna.

TRAJANJE

14. 5. 2024 ob 17:00 do 18: 30 preko videokonference.

PRIJAVA NA WEBINAR

mojca.sikosek@cdi-univerzum.si ali 01/583 92 89

 • Poslovna slovenščina

OPIS

Kako napisati določenemu naslovniku oblikovno in vsebinsko primeren poslovni dopis (prošnjo, prijavo, vabilo, pooblastilo, izjavo, ponudbo …), kako se pripraviti in voditi poslovni sestanek, poslovni razgovor, poslovno predstavitev. Križemkražem po slovenskem pravopisu. Najpogostejše pravopisne in oblikoslovne napake. Jezikovni priročniki so le en klik od nas.

Storitev je brezplačna.

TRAJANJE

20. 5. 2024 ob 17:00 do 20: 00 preko videokonference.

PRIJAVA NA WEBINAR

damjana.osterc@cdi-univerzum.siali 01/583 92 74

 • Znam slovensko?

OPIS

Vrednotenje znanja je namenjeno vsem kandidatom, ki želite pridobiti povratno informacijo, ali imate dovolj znanja za pristop k izpitu iz znanja slovenščine na vstopni (A1) ali osnovni ravni (A2-B1).

Predhodna prijava ni potrebna.

Storitev je brezplačna.

TRAJANJE

21. 5. 2024 ob 10:00 do 12: 00 v prostorih CDI Univerzum.

PRIJAVA NA VREDNOTENJA ZNANJA

janja.stefan@cdi-univerzum.siali 01/583 92 95

 • Z boljšimi tehnikami do učinkovitega učenja

OPIS

Ko se učimo, možgani ne shranjujejo le podatkov in zamisli, ampak nenehno spletajo mreže, povezujejo, ustvarjajo pomene, iščejo smisel. Da bi določeno snov res obvladali, potrebujemo aktivne oblike učenja. Na delavnici bomo prehodili vse uspešne korake od motivacije za učenje, spreminjanja prepričanj, ki ovirajo učenje do načrtovanja, postavljanja učnih ciljev, od dobre koncentracije, tehnik branja, izdelave dobrih zapiskov, izboljšanja pomnjenja do uspešne priprave na preverjanje znanja.

Delavnica je namenjena vsem, ki želite izboljšati učinkovitost učenjaStoritev je brezplačna.

TRAJANJE

21. 5. 2024 ob 17:00 do 18: 30 preko videokonference.

PRIJAVA NA DELAVNICO

mojca.sikosek@cdi-univerzum.si ali 01/583 92 89

 • Kakovost ustvarjamo vsi

OPIS

Pregled aktivnosti ter evalvacija doseženih ciljev spremljanja in razvijanja kakovosti, zaprta skupina: samo za zaposlene CDI Univerzum.

 • Z boljšo koncentracijo do učnih in delovnih uspehov

OPIS

Ko smo napeti, tesnobni, zaskrbljeni, razburjeni, nam misli begajo in preskakujejo. Ko se skoncentriramo na določeno stvar ali dejavnost, popolnoma odmislimo svojo okolico (kot na primer, ko se učite ali se zatopite v delo in pozabite na dogajanje v okolici – ste v tako imenovanjem toku).

Delavnica je namenjena vsem, ki želite izboljšati koncentracijo. Storitev je brezplačna.

TRAJANJE

28. 5. 2024 ob 17:00 do 18: 30 preko videokonference.

PRIJAVA NA DELAVNICO

mojca.sikosek@cdi-univerzum.si ali 01/583 92 89

 • Govorim angleško – konverzacija v angleščini

OPIS

Osvajanje spretnosti kramljanja oziroma vsakdanjega »small talk« pogovora, obnovitev najpogostejših jezikovnih struktur, izboljšanje natančnosti izražanja in delo na širitvi besednega zaklada z najbolj aktualnimi temami kot so vsakodnevne situacije, ki so vezane na področja dela ali interesov udeležencev. Brezplačna delavnica je namenjena vsem, ki ste se že kdaj učili angleščino in si želite osvežiti ali poglobiti svoje govorne spretnosti v angleščini.

Delavnica je praktično naravnana, poudarek je na konverzaciji. Storitev je brezplačna.

TRAJANJE

30. 5., 6. 6., 13. 6. 20.6. in 27.6. 2024 ob 16:30 do 18: 00  v prostorih CDI Univerzum.

PRIJAVA NA DELAVNICO

mojca.sikosek@cdi-univerzum.si ali 01/583 92 89

 • Kako opolnomočiti sebe in druge in znižati stres

OPIS

Želite izboljšati psihofizično zdravje, zmanjšati stres, se naučite spoprijemanja s zahtevnimi čustvenimi reakcijami? Delavnica je namenjena vsem, ki želijo opolnomočiti sebe in druge, izboljšati odnose, načine komuniciranja, spoznati temeljne spretnosti čustvene inteligence ter znižati raven doživljanja stresa.

Po dogovoru je možno tudi individualno svetovanjeStoritev je brezplačna.

TRAJANJE

4. 6. 2024 ob 17:00 do 18: 30 preko videokonference.

PRIJAVA NA WEBINAR

mojca.sikosek@cdi-univerzum.si ali 01/583 92 89

 • Uspešna komunikacija in obvladovanje konfliktov

OPIS

Spretno komuniciranje in uspešno vplivanje zahteva visoko raven osebnih veščin. Spretnosti poslušanja, dajanja povratnih informacij, ustrezno postavljanje vprašanj, razumevanje telesne govorice, uspešno ravnanje v konfliktnih situacijah, od avtentičnosti do dobrega vplivanja, so teme delavnice. Vabljeni, vsi, ki želite izboljšati komunikacijske spretnosti.

Storitev je brezplačna.

TRAJANJE

11. 6. 2024 ob 17:00 do 18: 30 preko videokonference.

PRIJAVA NA WEBINAR

mojca.sikosek@cdi-univerzum.si ali 01/583 92 89

 • Preveri svoje spretnosti in si ustvari sanjsko kariero: vprašalnik SVOS

OPIS

Z razvitimi temeljnimi spretnostmi se lažje spopadamo z izzivi sodobnega časa, obvladujemo svoj finančni položaj in digitalno okolje ter skrbimo za svoje zdravje. Ko spoznamo svoja močna področja, lahko to izpostavimo tudi na zaposlitvenem intervjuju, na delovnem mestu in kjerkoli v osebnem življenju. Ko spoznamo področja, kjer se še lahko nadgradimo, lahko to storimo na ustreznih izobraževanjih.

Na delavnici bomo: predstavili celotni spletni vprašalnik SVOS, ter ga rešili. Po delavnici (v naslednjih dneh) boste vabljeni na individualni pogovor, kjer bomo skupaj poiskali možnosti za razvoj. Za utrjevanje spretnosti je vedno pravi čas, saj spretnosti razvijamo vse življenje!

TERMIN ni določen, saj se izvede individualno po dogovoru. Storitev je brezplačna.

PREDHODNE PRIJAVE NA: mateja.vurnik@cdi-univerzum.si ali 01/583 92 86