Kaj?

Storitve Svetovalnega središča Ljubljana so namenjene vsem, ki bi se radi izobraževali, pa ne veste kje, kako in kdaj.
Nudimo brezplačno, zaupno in strokovno pomoč pri izbiri poti do novih znanj in zaposlitev:

• izberite poklic za današnji čas  tečaji, usposabljanja  izobraževalni programi, prekvalifikacije,
• ovrednotite pridobljeno znanje certifikat nacionalna poklicna kvalifikacija,
• načrtujte prihodnost  karierni načrt nova zaposlitev,
• pomoč in podpora pri učnih težavah  uspešnost nadaljnje izobraževanje.

Kako in kje?

osebno: v prostorih CDI Univerzum, Grošljeva 4, Ljubljana
po telefonu: 01/510 22 70
po e-pošti: svetovalno.sredisce©cdi-univerzum.si

Kdaj?

  • ponedeljk in sredo od 13.30 do 16.30,
  • torek, četrtek in petek: od 9.00 do 11.30.

Dislokacije:

od 9. do 10. ure: skupinsko srečanje,

ob 10. do 12. ure: individualna svetovanja in informiranje;

od 13. do 14. ure: skupinsko srečanje,

ob 14. do 16. ure: individualna svetovanja in informiranje;

od 8. do 9. ure: skupinsko srečanje,

ob 9. do 11. ure: individualna svetovanja in informiranje;

od 9. do 10. ure: skupinsko srečanje,

ob 10. do 12. ure: individualna svetovanja in informiranje;

Kdo?
Svetovanje izvajajo usposobljeni svetovalci.

 

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovalnega središča Ljubljana  in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbo ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119,
4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v Centru za dopisno izobraževanje Univerzum vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah v Centru za dopisno izobraževanje Univerzum.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

 

Andragoški center Slovenije je skupaj z mrežo svetovalnih središč pripravil kratek film, ki predstavlja našo dejavnost

Ogledate si ga lahko na povezavi:

spletna brošura